Szerkesztőségi, szerkesztőbizottsági tagság

Turkologischer Anzeiger (éves nemzetközi oszmanisztikai bibliográfia) (munkatárs: 1981–1985, szerkesztő: 1985–2005, társfőszerkesztő: 2006–2016)

Keleti Értekezések (kiadja a Kőrösi Csoma Társaság) c. könyvsorozat (szerkesztő: 1986–1988)

Keletkutatás (szerkesztő: 1987–1995, társfőszerkesztő: 1995–)

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (szerkesztő: 1991–)

Journal of Turkish Studies (Cambridge, Mass.) (consulting editor: 1994–)

Eurasian Studies (Cambridge–Róma) (editorial advisory board tagja: 2002–)

Osmanlı Araştırmaları (Isztambul) (tanácsadó testület tagja: 2003–)

História (szerkesztőbizottság tagja: 2006–2013)

Századok (szerkesztőbizottság tagja: 2007–2011, 2012–)

Archivum Ottomanicum (Wiesbaden) (szerkesztőbizottság tagja: 2010–2016, társfőszerkesztő: 2016–)

Történelmi Szemle (szerkesztőbizottság tagja: 2011. 2. sz.-tól, főszerkesztő: 2012–)

Világtörténet (szerkesztőbizottság tagja: 2011–)

Múlt-kor történelmi magazin (szerkesztőbizottság elnöke: 2012–)

Hungarian Historical Review (alapító, főszerkesztő: 2012–)

Magyar Történelmi Emlékek /Monumenta Hungariae Historica (főszerkesztő: 2012–)

Bibliotheca Academiae Hungariae –Roma (szerkesztőbizottság tagja: 2012–)

Századvég (szerkesztőbizottsági tag: 2012–2018)

Studien zur Sprache, Geschichte and Kultur der Türkvölker. Klaus Schwarz Verlag, Berlin. (társszerkesztő: 2013–)

MTA BTK MŐT Kiadványok (társszerkesztő: 2013–)

Kor(r)idor. Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat/Slovensko–mad’arskỳ časopis c. folyóirat (szerkesztőbizottsági tag: 2014)

Római Magyar Akadémia és a Viella Kiadó (Róma) Bibliotheca Academiae Hungariae Romacímű könyvsorozat (szerkesztőbizottsági tag: 2016–)

Erdélyi Évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve (szerkesztőbizottsági tag: 2016–)

Tarih Dergisi/Turkish Journal of History c. folyóirat (tanácsadó testületi tag: 2017–)

Magyar vidék a 20. században c. könyvsorozat, NEB–MTA BTK (társszerkesztő: 2017–)

Acta Balcano-Hungarica c. könyvsorozat (series managing[-co]editor:, 2019–)

Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és emlékezet c. könyvsorozat (társ-sorozatszerkesztő, 2019–) 

Arpadiana című könyvsorozat (alapító és társ-sorozat­szerkesztő 2020–)

Szigetvár-könyvek című könyvsorozat (társalapító és társ-sorozatszerkesztő, 2020–)

Ludovika Egyetemi Kiadó Kiadói Bizottság (tag, 2020–2022)

MTA BTK Történettudományi Intézet Magyar Történelmi Emlékek/Monumenta Hungariae Historica című (több alsorozatból álló) könyvsorozat (alapító szerkesztő, 2021–)

BTK MŐK Kiadványok című könyvsorozat (szerkesztő­bizottsági tag, 2021–)

OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ankara) című történelmi folyóirat (tanácsadó testületi tag, 2021–)

Fodor Pál könyvei

Könyvek

Szerkesztett kötetek

Kereső a cikkek címében