Fodor Pál publikációi

Fodor Pál teljes publikációs jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában.

Kiemelt publikációi

Magyarország és a török hódítás. Argumentum, Bp., 1991. 181.

In Quest of the Golden Apple. Imperial Ideology, Politics, and Military Administration in the Ottoman Empire. Isis, Istanbul, 2000. 304. [Analecta Isisiana, 45.]

Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. Brill, Leiden, Boston, Köln, 2000. XXVII + 335. [The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy. Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 20.]

A szultán és az aranyalma. Tanulmányok az oszmán-török történelemről. Balassi Kiadó, Bp., 2001. 405.

„Az ország ügye mindenek előtt való”. A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1544–1545, 1552). MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2005. LXXXI + 757. [História könyvtár. Okmánytárak, 1.] [Társszerző: Dávid Géza.]

Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16–17. század fordulóján. MTA Történettudományi Intézete–Magyar–Török Baráti Társaság, Bp., 2006. 371. [História könyvtár. Monográfiák, 21.]

„Ez az ügy fölöttébb fontos”. A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559–1560, 1564–1565). MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2009. XV + 383. [História könyvtár. Okmánytárak, 6.] [Társszerző: Dávid Géza.]

Ottoman Warfare, 1300–1453. In: The Cambridge History of Turkey. Volume I. Byzantium to Turkey, 1071–1453. Ed. by Kate Fleet. Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 192–226.

Szülejmán Szultántól Jókai Mórig. Tanulmányok az oszmán–török hatalom szerkezetéről és a magyar–török érintkezésekről. (Magyar történelmi emlékek. Értekezések.) MTA BTK, Bp., 2014. 448.

The Unbearable Weight of Empire. The Ottomans in Central Europe – A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390–1566). RCH HAS, Bp., 2015.

Magyarság és bölcsészettudomány - Beszédek, esszék, interjúk, megemlékezések, vallomások (2011-2020). Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2020. 268.

Turbék - Szulejmán Szultán szigetvári Türbevárosa a 16-17. századi oszmán-török forrásokban. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2020. 176.

 

Összes publikáció:

 

1979

 • Török várerődítési munkák Magyarországon a XVI–XVII. században. In: Hadtörténelmi Közlemények 26:3 (1979) 375–398.

1981

 

 • Bauarbeiten der Türken an den Burgen von Ungarn im 16.–17. Jahrhundert. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 35:1 (1981) 55–88.
 • Egy szeldzsuk intézmény útja Magyarországra: a dzserehorok. In: Hadtörténelmi Közlemények 28:3 (1981) 354-375.
 • Szakály Ferenc, Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest, 1981, 485 old. Ismertetés in Népszabadság 39:147 (1981) 7.

1982

 • Claude Cahen, Néhány szó a muszlim világ kereskedelmének hanyatlásáról a középkor végén. In: Világtörténet 4:2 (1982) 91–97. (fordítás franciából)
 • Claude Cahen, A középkori muszlim kelet gazdaság- és társadalomtörténete. In: Világtörténet 4:4 (1982) 34–52. (fordítás franciából)
 • Maxim Rodinson, Gazdaságtörténet és a társadalmi osztályok története a muszlim világban. In: Világtörténet 4:2 (1982) 72–90. (fordítás franciából)

1983

 • Dávid Géza – Fodor Pál: Macaristan Bilimler Akademisi’nde Atatürk’ün 100. doğum yılını anma töreni. In: Belleten 47:188 (1983[1984]) 1229–1231.
 • Dávid Géza – Fodor Pál: Magyar vonatkozású török államiratok a tizenöt éves háború korából I. In: Hadtörténelmi Közlemények 30:2 (1983) 278–296.
 • Dávid Géza – Fodor Pál: Magyar vonatkozású török államiratok a tizenöt éves háború korából II. In: Hadtörténelmi Közlemények 30:3 (1983) 451–467.
 • Ahmedi elbeszélése mint a korai oszmán történelem forrása. In: Világtörténet 5:2 (1983) 3–18.

1984

 • Ahmedi’s Dasitan as a Source of Early Ottoman History. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 38:1–2 (1984) 41–54.
 • Andreas Tietze, Mustafa cAli’s Counsel for Sultans of 1581. Part I–II. Wien, 1979–1982, 188, 295 old. Ismertetés in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 38:1–2 (1984) 231–234.
 • Christine Woodhead, Taliki-zade’s şehname-i hümayun. A History of the Ottoman Campaign into Hungary 1593–1594. (Islamkundliche Untersuchungen, 82.) Berlin, 1983, 421 old. Ismertetés in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 38:3 (1984) 428–429.
 • Dávid Géza, A Simontornyai szandzsák a 16. században. Budapest, 1982, 342 old. Ismertetés in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 38:3 (1984) 420–423.
 • The Way of a Seljuq Institution to Hungary: the cerehor. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 38:3 (1984) 367–399.
 • Türkische Studien in Ungarn. In: Materialia Turcica (Bochum) 10 (1984[1985]) 31–42.

1985

 • Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660–1664. Fordította Karácson Imre. 2. kiadás. Az előszót és a szómagyarázatokat írta, a jegyzeteket átdolgozta Fodor Pál. Budapest, 1985.
 • Hedda Reindl, Männer um Bayezid. Eine prosopographische Studie über die Epoche Sultan Bayezids II (1481–1512). (Islamkundliche Untersuchungen, 75.) Berlin, 1983, XII + 415 old. Ismertetés in Orientalistische Literaturzeitung 80:3 (1985) 276–278.
 • Néhány adat a török végvári rendszer állapotáról a 17. század középső harmadából. In: Magyar és török végvárak 1663–1684. (Studia Agriensia, 5.) Szerk. Bodó Sándor – Szabó Jolán. Eger, 1985, 165–172.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 11. Hrsg. von Georg Hazai – Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1985, 265 old; pp. 3–17, 81–108, 235–265.
 • Ligeti Lajos, A Codex Cumanicus mai kérdései. (Keleti értekezések, 1. Szerkeszti Fodor Pál.) Budapest, Kőrösi Csoma Társaság, 1985, 48 old.

1986

 

 • A török hadsereg. In: História 8:3–4 (1986) 23–27.
 • Bir nasihat–nâme olarak Kavânîn-i Yeniçeriyân. In: Milletlerarası Türkoloji Kongresi. Tebliğler. III. Türk tarihi, cilt l. Istanbul, 1986, 217–224.
 • Hogyan látták a törökök Buda ostromát? In: Élet és Tudomány 35 (1986): VIII. 29., 1093.
 • Keleti értekezések. In: Könyvvilág 31:3 (1986) 7. [Egy új könyvsorozat elé]
 • Muzulmán hadvezérek (Sejtán Ibrahim, aki hiányzott Budáról – Abdurrahman, aki a várat védte). In: História 8:3–4 (1986) 55–59.
 • Rasid „hivatalos” török krónikája Budavár elvesztéséről. In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Összeállította Szakály Ferenc. Budapest, 1986, 445–447. (fordítás)
 • State and Society, Crisis and Reform, in the 15th–17th Century Ottoman Mirror for Princes. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 40:2–3 (1986) 217–240.
 • Szilahtár Mehmed török krónikás visszatekintése 1986 eseményeire. In: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686. Összeállította Szakály Ferenc. Budapest, 1986, 413–436. (fordítás)
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 12. Hrsg. von Georg Hazai – Andreas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1986, 205 old.; pp. 3–16, 60–125, 138–153, 159–170, 176–179, 181–205.
 • Nemzetközi Turkológiai Kongresszus, Isztambul 1985. In: Keletkutatás 1986. tavasz, 106–110.
 • Vámbéry Ármin emlékezete. (Keleti értekezések, 2. Szerkeszti Fodor Pál.) Írta Hazai György, Kakuk Zsuzsa és Vásáry István. A Vámbéry bibliográfiát összeállította Carla Coco. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság, 1986, 52 old.

1987

 

 • Magyarország és Bécs az oszmán hódító ideológiában (egy 17. századi török elbeszélő forrás tükrében). In: Keletkutatás tavasz, 20–38.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 13. Hrsg. von Georg Hazai – Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1987, 250 old.; pp. 3–18, 112–181, 189–203, 216–250.
 • Vásáry István, Az Arany Horda kancelláriája. (Keleti értekezések, 3. Szerkeszti Fodor Pál.) Budapest, Kőrösi Csoma Társaság, 1987, 86 old.

1988

 • Állam és társadalom, válság és reform a 15–17. századi oszmán fejedelmi tükrökben. In: Bécs 1683. évi ostroma és Magyarország. Benda Kálmán és R. Várkonyi Ágnes. Budapest, 1988, 128–153.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 14. Hrsg. von Georg Hazai – Andreas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1988, 257 old.; pp. 3–17, 104–194, 203–217, 224–257.

1989

 • A janicsárok törvényei (1606). Török kéziratokból fordította, a bevezetőt írta, a mutatót és a szómagyarázatokat készítette Fodor Pál. (Török–magyar hadtör­ténelmi emlékek. Elbeszélő kútfők, l. Szerk. Ágoston Gábor és Fodor Pál.) Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközössége, 1989, XX + 126 old.
 • A török hódítók és a királysírok. In: História 11:3 (1989) 23–27.
 • Anton C. Schaendlinger, Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Vasallen, Militärbeamte, Beamte und Richter. Transkriptionen und Übersetzungen – Faksimile. Unter Mitarbeit von Claudia Römer. Wien, 1986, 84 old. + hasonmások. Ismertetés in Keletkutatás ősz, 97–99.
 • Ecsedy Ildikó–Fodor Pál: Az orientalisztika jelene és jövője. Az MTA Orientalisztikai Munkaközösségének konferenciája, 1989. május, Budapest. In: Keletkutatás ősz, 103–113.
 • Karácson Imre (születésének 125. évfordulóján). In: Keletkutatás tavasz, 109–114.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 15. Hrsg. von Georg Hazai – Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1989, 205 old.; pp. 3–15, 147–149, 172–177, 181–205.
 • Ungarn und Wien in der osmanischen Eroberungsideologie (im Spiegel der Târîh-i Beç krâlı, 17. Jahrhundert). In: Journal of Turkish Studies (Cambridge, Mass.) 13 (1989) 81–98.

1990

 • Evlia Cselebi útleírásai. In: Keletkutatás ősz, 37–55.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 16. Hrsg. von Georg Hazai – Andreas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1990, 216 old.; pp. 3–216.

1991

 • Magyarország és a török hódítás. Budapest, Argumentum, 1991, 181 old.
 • Ottoman Policy towards Hungary, 1520–1541. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 45:2–3 (1991) 271–345.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 17. Hrsg. von Georg Hazai – Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1991, 277 old.; pp. 3–277.

1992

 • A nagyvezíri előterjesztések diplomatikai elemzése. In: Keletkutatás ősz, 37–51.
 • Szultán, birodalmi tanács, nagyvezír (változások az oszmán hatalmi elitben és a nagyvezíri előterjesztés kialakulása). In: Történelmi Szemle 34:1–2 (1992) 17–34.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 18. Hrsg. von Georg Hazai – Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1992, 252 old.; pp. 3–252.

1993

 • A kávészemek karrierje. In: Rubicon 4:1–2 (1993) 35–39.
 • Korrupció az Oszmán Birodalomban (Egy irathamisítási eset 1590–ből). In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Budapest, 1993, 97–102.
 • Török beszámolók Lippa 1551. évi feladásáról. In: Keletkutatás ősz, 80–95.
 • Fodor Pál–Hegyi Klára–Ivanics Mária: Török és tatár hódítók. Budapest, Kossuth, 1993, 78 old.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 19. Hrsg. von Georg Hazai–Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1993, 224 old.; pp. 15–198.

1994

 • Hungarian–Ottoman Military and Diplomatic Relations in the Age of Süleyman the Magnificent. Edited by Géza Dávid and Pál Fodor. Budapest, Loránd Eötvös University, Dept. of Turkish Studies and Hungarian Academy of Sciences, Institute of History, 1994, 210 old.
 • A nagyvezíri előterjesztés (telhis). Adalékok az oszmán központi adminisztráció működéséhez, 1566–1656. In: Levéltári Közlemények 65:1–2 (1994) 27–63.
 • A terjeszkedés ideológiái az Oszmán Birodalomban. In: Világtörténet tavasz–nyár, 25–31.
 • Between Two Continental Wars: the Ottoman Naval Preparations in 1590–1592. In: Armağan. Festschrift für Andreas Tietze. von Ingeborg Baldauf und Suraiya Faroqhi unter Mitwirkung von Rudolf Veselý. Praha, 1994, 89–111.
 • Fodor Pál – Dávid Géza: Hungarian–Ottoman Peace Negotiations in 1512–1514. In: Hungarian–Ottoman Military and Diplomatic Relations in the Age of Süleyman the Magnificent. by Géza Dávid and Pál Fodor. Budapest, 1994, 9–45.
 • Két szárazföldi háború között. Oszmán tengeri előkészületek 1590–92-ben. In: Hadtörténelmi Közlemények 107:2 (1994) 7–28.
 • Korrupció az Oszmán Birodalomban. In: História 16:4 (1994) 10–11.
 • Fodor Pál–Dávid Géza: Magyar–török béketárgyalások 1512–1514-ben. In: Történelmi Szemle 36:3–4 (1994) 193–225.
 • Sultan, Imperial Council, Grand Vizier: Changes in the Ottoman Ruling Elite and the Formation of the Grand Vizieral telhis. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 47:1–2 (1994) 67–85.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 20. Hrsg. von Georg Hazai – Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1994, 240 old.; pp. 17–212.

1995

 • A magyarok krónikája. Összeállította, szerkesztette, a bevezető tanulmányokat írta Glatz Ferenc. Budapest, Officina Nova, 1995 (szócikkek a hódoltság koráról)
 • How to Forge Documents? (A Case of Corruption Within the Ottoman Bureaucracy Around 1590). In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 48:3 (1995) 383–389.
 • Így kezdődött a török hódoltság... In: Keletkutatás tavasz, 91–96.
 • Karácson Imre. In: Török Füzetek 3:1 (1995) 4–6.
 • Kémkedés a török korban. In: Keletkutatás ősz, 121–126.
 • Meghalt Barta Gábor. In: Új Magyarország január 27.
 • Hegyi Klára–Fodor Pál: Sikertelen török adószedési kísérlet a királyi Magyarországon. In: Keletkutatás tavasz, 97–103.
 • Török és oszmán: az oszmán rabszolga-elit azonosságtudatáról. In: Történelmi Szemle 37:4 (1995) 367–383.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 21. Hrsg. von Georg Hazai – Barbara Kellner-Heinkele – Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1995 [1997], 219 old.; pp. 15–191.

1996

 • A Bécsbe vezető út. Az oszmán nagyhatalom az 1520-as években. In: Két tárgyalás Sztambulban. Hyeronimus Łaski tárgyalása a töröknél János király nevében. Habardanecz János jelentése 1528 nyári sztambuli tárgyalásairól. A kötetet összeállította Barta Gábor. A tanulmányokat és a jegyzeteket írta Barta Gábor és Fodor Pál. A dokumentumokat fordította Barta Gábor és Kun József. Budapest: Balassi Kiadó, 1996, 63–96. Másodközlés in: Mohács. (Nemzet és emlékezet) Szerk. B. Szabó János. Budapest: Osiris, 2006, 387–409.
 • A temesvári vilájet a török hódoltságban. In: In memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Lengvári István. Pécs, 1996, 195–208.
 • Adatok a magyarországi török rabszedésről. In: Hadtörténelmi Közlemények 109:4 (1996) 133–
 • Das Wilajet von Temeschwar zur Zeit der osmanischen Eroberung. In: Südost-Forschungen 55 (1996) 25–44.
 • Ideologičeskie obosnovanija osmanskich zavoevanij (XIV–XVI vv.). In: Osmanskaja Imperija. Problemy vnešnej politiki i otnošenij s Rossiej. Sbornik statej. Otv. redaktor S. F. Oreškova. Moskva, 1996, 24–34.
 • Önkéntesek a XVI. századi oszmán hadseregben (Az 1575. évi erdélyi háború tanulságai). In: Hadtörténelmi Közlemények 109:2 (1996) 55–81.
 • Reformok és reformideológiák az Oszmán Birodalomban. In: Korunk 7:6 (1996) 18–31.
 • Fodor Pál – Hegyi Klára: Ungarija v politikata na osmanskata imperija. In: Istoričeski Pregled (Sofija) 52:6 (1996) 46–60.

1997

 • Az apokaliptikus hagyomány és az „aranyalma” legendája. A török a 15–16. századi magyar közvéleményben: In: Történelmi Szemle 39:1 (1997) 21–49.
 • Egy nagy háború előjátéka (Megjegyzések az 1591–1593 közötti oszmán politikáról). In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Főszerk. Hanák Péter. Szerk. Nagy Mariann. Pécs, 1997, 77–82.
 • Együttműködés és válság a 15–17. századi oszmán-zsidó kapcsolatokban. In: Századok 131:4 (1997) 895–922.
 • Gyermekadó a szultánnak. In: História 19: 5 (1997) 19–21.
 • Lippa és Radna városok a 16. századi török adóösszeírásokban. In: Történelmi Szemle 39:3–4 (1997) 313–334.
 • The Grand Vizieral telhis. A Study in the Ottoman Central Administration 1566–1656. In: Archivum Ottomanicum 15 (1997) 137–188.
 • XV ve XVI. asırlarda Osmanlı Devleti’nin doğu ve batı politikası. In: XV ve XVI. asırları Türk asrı yapan değerler. (Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi, 26.) Istanbul, 1997, 142–149.

1998

 • A részeges II. Szelim szultán. In: História 20:5–6 (1998) 31–32.
 • Állandóság és változás az oszmán történelemben. In: Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerk. Tusor Péter – Rihmer Zoltán – Thoroczkay Gábor. Budapest, ELTE BTK, 1998, 165–175.
 • Egy ország, melyet senki sem akart: Az erdélyi fejedelemség születése. In: Rubicon 9:4–5 (1998) 17–19.
 • Kié legyen Pankota? Érdekcsoportok és érdekérvényesítés az oszmán hatalmi elitben a 16. század közepén. In: Századok 132:4 (1998) 825–836.
 • Ta‘liki-zade. In: The Encyclopaedia of Islam. Second edition. Vol. X. Fasc. 165–166. Leiden, 1998, 165–166.
 • Török politika Magyarországon. In: Veszprém a török korban. Felolvasóülés Veszprém török kori emlékeiről. (Veszprémi Múzeumi Konferenciák, 9.) Veszprém, 1998, 7–14.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 22–23. Hrsg. von György Hazai – Barbara Kellner-Heinkele – Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 1998, 408 old.; pp. 14–357.
 • Szakály Ferenc–Fodor Pál: A kenyérmezei csata (1479. október 13.). In: Hadtörténelmi Közlemények 111:2 (1998) 309–350.

1999

 • Kereszt és félhold (1526-1699). A török kor Magyarországon. Az Enciklopédia Humana Egyesület CD kiadványa. Főszerk. Szentpéteri József. Budapest, 1999. (társszerző)
 • 15–17. yüzyıl Osmanlı hükümdar aynalarında [recte: nasihatnamelerinde] devlet ve toplum, kriz ve reform. In: Tarih İncelemeleri Dergisi (Izmir) 14 (1999) 281–302.
 • Az oszmán állam életrajza I. In: Török Füzetek 7:4 (1999) 3–5.
 • Az oszmán pénzrendszer 16. századi válságáról (megjegyzések az 1585/89. évi leértékelésről). In: Aetas 14:4 (1999) 27–40.
 • Egy pécsi származású oszmán történetíró: Ibrahim Pecsevi. In: Pécs a törökkorban. (Tanulmányok Pécs történetéből, 7.) Szerk. Szakály Ferenc – Vonyó József. Pécs, 1999, 107–131. Második kiadás: Egy pécsi származású oszmán történetíró: Ibrahim Pecsevi. In: Pécs a hódoltság korában. (Pécsi Mozaik, 2.) Szerk. Szakály Ferenc – Vonyó József. Pécs: Kronosz, Pécs Története Alapítvány, 2012,2 142–168.
 • Máltai kalózok, török rabok és francia kereskedők a Földközi-tengeren a 17. század elején. Történelmi Szemle 41:3–4 (1999) 369–385.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: Oszmán hírszerzés Magyarországon. In: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. (Studia Agriensia, 20.) Eger, 1999, 197-205.
 • The View of the Turk in Hungary: the Apocalyptic Tradition and the Red Apple in Ottoman–Hungarian Context. In: Les traditions apocalyptiques au tournant de la chute de Constantinople. Actes de la Table Ronde d’Istanbul (13–14 avril 1996) édités par Benjamin Lellouche et Stéphan Yerasimos et publiés par l’Institut Français d’Études Anatoliennes Georges-Dumézil d’Istanbul. (Varia Turcica, XXXIII.) Paris, Montréal, 1999, 99–131.
 • Who Should Obtain the Castle of Pankota? Interest Groups and Self-Promotion in the Mid-Sixteenth-Century Ottoman Political Establishment. In: Turcica (Leuven) 31 (1999) 67–86.
 • XV ve XVI. asırlarda Osmanlı Devleti’nin doğu ve batı politikası. In: XV ve XVI. asırları Türk asrı yapan değerler. (Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi, 26.) Hazırlayan Mahir Aydın. Istanbul, 1999, 77–81. (második kiadás)
 • Osmanlı–Avusturya savaşları öncesi Osmanlı diplomasisi (1591–1593). In: Osmanlı. Editör Güler Eren. Bilim editörleri Kemal Çiçek–Cem Oğuz. Ankara: 1999, 452–455.

2000

 • Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. (The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy. Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 20.) Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. Leiden, Boston, Köln: Brill, 2000, XXVII+335 old.
 • Dávid Géza – Fodor Pál: Introduction. In: Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. (The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy. Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 20.) Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. Leiden, Boston, Köln, 2000, XI–XXVII.
 • An Anti-Semite Grand Vizier? The Crisis in Ottoman–Jewish Relations in 1589–1591 and its Consequences. In: In Quest, of the Golden Apple, Istanbul, 2000, 191–
 • Fodor Pál – Oborni Teréz: Az ország kormányzása (1526–1699). In: Magyar kódex. 3. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Főszerk. Szentpéteri József. Budapest: Kossuth Kiadó, 2000, 72–81.
 • Az oszmán állam életrajza II. In: Török Füzetek 8:1 (2000) 1–3.
 • Ferenc Szakály (28. Oktober 1942. – 6. Juli 1999). In: Ungarn-Jahrbuch 24 (1998–1999 [2000]) 443–444.
 • Fodor Pál–Oborni Teréz–Pálffy Géza: Gazdaság (1526–1699). In: Magyar kódex. 3. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Főszerk. Szentpéteri József. Budapest: Kossuth Kiadó, 2000, 369–374.
 • In Quest of the Golden Apple. Imperial Ideology, Politics, and Military Administration in the Ottoman Empire. (Analecta Isisiana, 45.) Istanbul, Isis, 2000, 304 old.
 • Making a Living on the Frontiers: Volunteers in the Sixteenth-Century Ottoman Army. In: Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. (The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy. Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 20.) Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. Leiden, Boston, Köln, 2000, 229–263.
 • Fodor Pál–Gerelyes Ibolya–Oborni Teréz–Pálffy Géza–Tomisa Ilona: Mindennapi élet (1526–1699). In: Magyar kódex. 3. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Főszerk. Szentpéteri József. Budapest: Kossuth Kiadó, 2000, 398–403.
 • Fodor Pál–Oborni Teréz–Pálffy Géza: Népesség, etnikumok (1526–1699). In: Magyar kódex. 3. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Főszerk. Szentpéteri József. Budapest: Kossuth Kiadó, 2000, 352–360.
 • Osmanlı Devleti’nin „hayat öyküsü” I. In: Török Füzetek 8:4 (2000) 10–12.
 • Osmanlılar ve Macaristan’da Hıristiyan tebaaları. In: Osmanlı devleti’nde din ve vicdan hürriyeti. (Tartışmalı ilmî toplantılar dizisi, 33.) Ed. Azmi Özcan. Istanbul, 2000, 187–199.
 • Fodor Pál–Oborni Teréz–Pálffy Géza: Politika és hadügy a török korban (1526–1699). In: Magyar kódex. 3. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Főszerk. Szentpéteri József. Budapest: Kossuth Kiadó, 2000, 7–47.
 • In: Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. (The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy. Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 20.) Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. Leiden, Boston, Köln, 2000, IX–X.
 • Prelude to the Long War (1593–1606). Some Notes on the Ottoman Foreign Policy in 1591–1593. In: The Great Ottoman Turkish Civilization. Ed. by Güler Eren et alii. Istanbul, 2000, 297–301.
 • Fodor Pál–Oborni Teréz–Pálffy Géza: Társadalomtörténet (1526–1699). In: Magyar kódex. 3. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Főszerk. Szent­péteri József. Budapest: Kossuth Kiadó, 2000, 86–94.
 • Fodor Pál–Oborni Teréz–Pálffy Géza: Település és lakóhely (1526–1699). In: Magyar kódex. 3. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790. Főszerk. Szentpéteri József. Budapest: Kossuth Kiadó, 2000, 341–344.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 24. Hrsg. von György Hazai–Barbara Kellner-Heinkele–Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 2000, 296 old.; pp. 17–258.

2001

 • A Kelet-Mediterráneum oszmán védelmi rendszere a 16. század végén. In: Ezredforduló – századforduló – hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, 2001, 479–485.
 • A szultán és az aranyalma. Tanulmányok az oszmán-török történelemről. Budapest, Balassi, 2001, 405 old.
 • Az oszmán-törökök szerencsenapja: augusztus 29. In: Múlt-kor. Internetes folyóirat, 2001.
 • Osmanlı Devleti’nin „hayat öyküsü” II. In: Török Füzetek 9:1 (2001) 3–6.
 • Piracy, Ransom Slavery and Trade. French Participation in the Liberation of Ottoman Slaves from Malta during the 1620s. In: Turcica (Leuven) 33 (2001) 119–134.
 • Some Notes on Ottoman Tax Farming in Hungary. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 54:4 (2001) 427–435.
 • The Ottomans and their Christians in Hungary. In: Frontiers of Faith. Religious Exchange and the Constitution of Religious Identities 1400–1750. by Eszter Andor and István György Tóth. Budapest, 2001, 137–147.

2002

 • Dávid Géza – Fodor Pál: Hungarian Studies in Ottoman History. In: The Ottomans and the Balkans. A Discussion of Historiography. (The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy. Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 25.) Ed. by Fikret Adanır and Suraiya Faroqhi. Leiden, Boston, Köln, 2002, 305–349.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: Osmanlı tarihi ile ilgili Macaristan’daki çalışmalar ve bunların değerlendirmesi. In: Türk Tarih Kongresi. Ankara, 4–8 Ekim 1999. Kongreye sunulan bildiriler. I. cilt. Ankara, 2002, 303–345.
 • yüzyılın ilk yarısında Macaristan’da reform hareketleri ve 1848–49 ihtilali. In: Doğumunun 200. yıldönümünde Lajos Kossuth, 1848–49 Macar özgürlük mücadelesi ve Osmanlı–Macar ilişkileri sempozyumu. ... 15 Mart 2002, Kütahya. Editör: Celal İnan–Naciye Güngörmüş. Ankara, 2002, 43–53.
 • Fodor Pál–Sudár Balázs: Ali pasa házassági históriájának történeti háttere és török vonatkozásai. In: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos konferencia. Sátoraljaújhely, 1999. május 26–29. Budapest, 2002, 325–358. (Saját rész: 325–353, 358.)
 • Az Oszmán Birodalom születése. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál–Pálffy Géza–Tóth István György. Budapest, 2002, 159–174.
 • Az oszmán-törökök szerencsenapja: augusztus 29. / Osmanlı Türklerinin uğurlu günü: 29 Ağustos. In: Félhold és kereszt. Konferencia és kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2001. október 17. / Hilal ve haç. Başkent Szabó Ervin Kütüphanesinde bilimsel konferans ve sergi. Budapest, 2002, 23–30/129–137.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: Magyar ellenállás a török berendezkedéssel szemben. In: Keletkutatás ősz–2002. tavasz, 271–276.
 • Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek. Szerk. Buza János, Draskóczy István, J. Újváry Zsuzsanna.) Szerk. Fodor Pál – Pálffy Géza – Tóth István György. Budapest, 2002, 571 old.
 • The Organisation of Defence in the Eastern Mediterranean (End of the 16th Century). In: The Kapudan Pasha. His Office and His Domain. by Elisabeth Zachariadou. Rethymnon, 2002, 86–94.
 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 25. Hrsg. von György Hazai – Barbara Kellner-Heinkele – Andeas Tietze. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 2002, 244 old.; pp. 16–216.
 • Üvejsz pasa hagyatéka. Pénzügypolitika, vagyonelkobzás és az oszmán hatalmi elit a 16. század végén. Történelmi Szemle 44:3–4 (2002 [2004]) 209–253.
 • Hegyi Klára–Fodor Pál: Megkésett ajándék Szakály Ferencnek. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál – Pálffy Géza – Tóth István György. Budapest, 2002, 13–14.

2003

 • Fodor Pál–Dávid Géza: Az oszmán hadsereg a zentai csata után (1697–1698). In: Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Lengvári István–Vonyó József. Pécs, 2003, 111–128.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: Ottoman Spy Reports from Hungary. In: Turcica et Islamica. Studi in memoria di Aldo Gallotta a cura di Ugo Marazzi. Volume I. Napoli, 2003, 121–131.
 • „A kincstár számára a hitetlen a leghasznosabb”. Az oszmánok magyarországi valláspolitikájáról. In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Ormos Mária. Budapest, 2003, 88–99.
 • Abdurrahman Abdi pasa. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szentpéteri József. Budapest, Kossuth, 2003, 70–71.
 • Budai pasa. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. Aachen–Bylica. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2003, 470–473.
 • The Impact of the Sixteenth–Century Ottoman–Persian Wars on Ottoman Policy in Central Europe. In: Irano-Turkic Cultural Contacts in the 11th–17th Centuries. by Éva M. Jeremiás. Piliscsaba [2002]2003, 41–51.
 • Szakály Ferenc–Fodor Pál: A kenyérmezei csata (1479. október 13.). In: Fegyvert s vitézt... A magyar hadtörténet nagy csatái. Hermann Róbert. Budapest, 2003, 61–80.

2004

 • Dávid Géza–Fodor Pál: Az oszmán timár-birtokos haderő nagysága és összetétele a XVII. század második felében. Hadtörténelmi Közlemények 117:2 (2004) 481–509.
 • „Hivatásos törökök” – „született törökök”. Hatalmi elit és társadalom a 15–17. századi Oszmán Birodalomban. Századok 138:4 (2004) 773–791.
 • A 16. századi oszmán–perzsa háborúk hatása az oszmánok közép-európai politikájára. In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Ötvös István. Piliscsaba, 2004, 19–30.
 • A szimurg és a sárkány. Az Oszmán Birodalom és Magyarország (1390–1533). In: Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében. Zombori István. Budapest, 2004, 9–35.
 • Európa beteg embere, 1914–1915. Törökország belépése a háborúba. In: História 26:6–7 (2004) 30–32.
 • Evlia Cselebi. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. Calcagnini – Falkoner. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2004, 464–465.
 • Macaristan’a yönelik Osmanlı siyaseti, 1520–1541. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 40 (2004) 11–85.
 • The Simurg and the Dragon. The Ottoman Empire and Hungary (1390–1533). In: Fight Against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Ed. by István Zombori. Budapest, 2004, 9–35.

2005

 • Dávid Géza–Fodor Pál: A Habsburg–magyar és az oszmán határvédelmi rendszerek Magyarországon. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Hausner Gábor. Budapest, 2005, 151–159.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: „Az ország ügye mindenek előtt való”. A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1544–1545, 1552). / „Affairs of State Are Supreme”. The Orders of the Ottoman Imperial Council Pertaining to Hungary (1544–1545, 1552). (História könyvtár. Okmánytárak, 1.) Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 2005, LXXXI + 757 old.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: Changes in the Structure and Strength of the Timariot Army from the Early Sixteenth to the End of the Seveteenth Century. In: Eurasian Studies 4:2 (2005) 157–
 • Domokos György–Fodor Pál–Hegyi Klára–Pálffy Géza: A hódoltság kora. Szakkönyv- és tanulmánygyűjtemény a törökkor történelméből (CD-ROM) Budapest: Arcanum, 2005.
 • A magyarorsági török adóbérleti rendszerről. In: Történelmi Szemle 47:3–4 (2005 [2006]) 287–296.
 • A Rákóczi-szabadságharc és helye a magyar történelemben/Rákóczi özgürlük savaşı ve Macar tarihindeki yeri. In: Ferenc Rákóczi’nin hayatı ve Türkiye’deki sürgün günleri/II. Rákóczi Ferenc élete és törökországi emigrációja. Budapest–Tekirdağ, 2005, 74–91.
 • Ibrahim Pecsevi. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. Halételek – Jordán. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2005, 251–252.

2006

 • Turkologischer Anzeiger/Turcology Annual. 26. Hrsg. von Hatice Aynur – Pál Fodor – György Hazai – Barbara Kellner-Heinkele – Oktay Özel. Wien, Institut für Orientalistik der Universität Wien, 2006, 322 old.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: Mühimme defterlerine göre Osmanlıların 16. yüzyıl Macaristan politikası. In: Uluslararası Türk arşivleri sempozyumu 17–19 Kasım 2005, İstanbul (tebliğler –tartışmalar / International Symposium on Turkish Archives 17–19 November 2005, Istanbul (Presentations & Discussions). İstanbul, 2006, 219–228.
 • A Bécsbe vezető út. Az oszmán nagyhatalom az 1520-as években. In: Mohács. (Nemzet és emlékezet) Szerk. B. Szabó János. Budapest, 2006, 387–409. (másodközlés)
 • Szulejmán, a Pompás és a Törvényhozó. In: Történelmi melléknevek. Egyetemes és magyar történelmi életrajzok. Szerk. Horváth Ilona. Budapest, 2006, 219–235.
 • Kereskedelem a hódoltságban. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. Jordánszky-kódex – kolostorépítészet. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2006, 320–323.
 • Közigazgatás [a hódoltságban]. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. Kolostorhálózat – Lestyán. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2006, 292–293.
 • Osmanlı tarihinde süreklilik ve değişim üzerinde düşünceler. In: Dr. Mübahat S. Kütükoğlu’na armağan. Ed. Zeynep Tarım Ertuğ. İstanbul, 2006, 207–220.
 • Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16–17. század fordulóján. (História könyvtár. Monográfiák, 21.) Budapest, MTA Történettudományi Intézete – Magyar-Török Baráti Társaság, 2006, 371 old.
 • Fodor Pál–Sudár Balázs: Ali Paşa’nın evlilik öyküsünün tarihsel geri planı ve Osmanlılarla ilgili yanları. In: Belleten 70:259 (2006) 963–1000. (Saját rész: 963–995.)

2007

 • Dávid Géza–Fodor Pál: From Philological to Historical Approach: Twentieth Century Hungarian Historiography of the Ottoman Empire. In: Vergangene Größe und Ohnmacht in Ostmitteleuropa: Repräsentationen imperialer Erfahrung in der Historiographie seit 1918 / Lost Greatness and Past Oppression in East Central Europe: Representations ofthe Imperial Experience in Historiography since 1918. Hrsg. von Frank Hadler–Mathias Mesenhöller. Leipzig, 2007, 147–158.
 • Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth Early Seventeenth Centuries). (The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy. Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 37.) Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. Leiden, Boston, Brill, 2007, XX+253 old.
 • Adatok az 1596. évi egri (mezőkeresztesi) oszmán hadjárat költségeihez. In: Keletkutatás 2007, 59–
 • Ajánlás. In: Luigi Ferdinando Marsigli: Az Oszmán Birodalom katonai állapotáról, felemelkedéséről és hanyatlásáról. Fordította F. Molnár Mónika. Budapest, 2007, IX.
 • Fethullah Gülen mozgalma. In: Előadások a mai iszlám világáról. (Acta et Studia, V.) Szerk. Tüske László. Piliscsaba, 2007, 161–168.
 • Három civilizáció ütközése, 1456. Az Oszmán Birodalom, Bizánc és a nyugati kereszténység. In: História 29:1 (2007) 3–10.
 • Hiúzprém és szántóföld: egy oszmán-török adóbérlő vagyona a 17. század elején. In: Történelmi Szemle 49:2 (2007) 205–
 • In: Ransom Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth Early Seventeenth Centuries). (The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy. Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 37.) Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. Leiden, Boston, 2007, XI–XX.
 • Maltese Pirates, Ottoman Captives and French Traders in the Early Seventeenth-Century Mediterranean. In: Ranson Slavery along the Ottoman Borders (Early Fifteenth Early Seventeenth Centuries). (The Ottoman Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy. Ed. by Suraiya Faroqhi and Halil İnalcık. Vol. 37.) Ed. by Géza Dávid and Pál Fodor. Leiden, Boston: Brill 2007, 221– (másodközlés)
 • Trade and Traders in Hungary in the Age of Ottoman Conquest: An Outline. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 60:1 (2007) 1–8.

2008

 • „Minden helynek meg kell legyen a maga farkasa”. Írnoki szerepek a klasszikus oszmán korban (14–17. század). In: Keletkutatás tavasz–ősz, 39–51.
 • A dzsihád „íze”. A szent háború az iszlámban és a 14–17. századi Oszmán Birodalomban. In: História 30:4–5 (2008) 32–35.
 • A szimurg és a sárkány. Az Oszmán Birodalom és Magyarország (1390–1526). In: Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Veszprémy László. Budapest, 2008, 45–64. (címében változtatott másodközlés)
 • A török nemzettudat kialakulása. In: Törökország és az iszlám. Az iszlám szerepe Törökország EU-csatlakozásának megítélésében. (Acta et Studia, VII.) Szerk. Vásáry István. Piliscsaba, 2008, 11–27.
 • Az Oszmán Birodalom 1918 októberében. In: História 30:9 (2008) 37.
 • Előszó. In: Orientalista Nap 2005, 2007. Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori. Budapest, MTA Orientalisztikai Bizottság – ELTE Távol-keleti Intézet, 2008, 1.
 • Előszó/Önsöz. In: R. Várkonyi Ágnes, Zrínyi Ilona. „Európa legbátrabb asszonya”./İlona Zrínyi. „Avrupa’nın en cesur kadını”. Budapest, Magyar–Török Baráti Társaság, 2008, 8–11.
 • Írnokok és bürokrácia az Oszmán Birodalomban. In: História 30:1 (2008) 22–25.
 • Oszmán-török hadszervezet, hadviselés (14–17. sz.). In: Magyar művelődés­történeti lexikon. Középkor és kora újkor. Műhely – paleográfia. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2008, 388–401.
 • Sudár Balázs, A Palatics-kódex török versgyűjteményei. Török költészet és zene a XVI. századi hódoltságban. (Humanizmus és reformáció, 29. Szerk. Jankovics József) Budapest, Balassi Kiadó, 2005, 336 oldal. Ismertetés in Keletkutatás tavasz–ősz, 152–154.
 • The Ottoman Empire, Byzantium and Western Christianity. The Implications of the Siege of Belgrade, 1456. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 61:1–2 (2008) 43–51.
 • Szakály Ferenc–Fodor Pál: A kenyérmezei csata (1479. október 13.). In: Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Veszprémy László. Budapest, 2008, 65–94 (rövidített újraközlés).

2009

 • Dávid Géza–Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos”. A szultáni tanács Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559–1560, 1564–1565). (História könyvtár. Okmánytárak, 6.) Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2009, XV + 383 old.
 • Ottoman Warfare, 1300–1453. In: The Cambridge History of Turkey. Volume I. Byzantium to Turkey, 1071–1453. by Kate Fleet. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 192–226.
 • Állam és piac küzdelme: újabb adat az oszmán pénzrendszer zavarairól (1585). In: Pénztörténet – Gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János születésnapjára. Bessenyei József–Draskóczy István. Budapest–Miskolc, 2009, 125–128.
 • Fur of Lynx and Arable Land: the Wealth of an Ottoman Tax Farmer in the Early Seventeenth Century. In: Oriens (Leiden) 37:1 (2009 [2010]) 191–208.
 • Emlékezés Szakály Ferencre. In: Történelmi Szemle 51:4 (2009) 603–604.
 • Előszó. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 40; Analecta Mediaevalia, III.) Szerk. Neumann Tibor és Rácz György. Budapest–Piliscsaba, 2009, 13–14.

2010

 • Kisebbségek az Oszmán Birodalomban. In: Európa, nemzet, külpolitika. Tanulmányok Ádám Magda 85. születésnapjára. Borhi László. Budapest, 2010, 53–59.
 • A váci „harmincad” és egy hódoltsági főember a 16. századból: Oszmán aga, cselebi és bég. In: Történelmi Szemle 52:3 (2010) 329–340.
 • A budai medresze és a lippai zarándok. Adatok a hódoltsági törökök szellemi és vallási életéről. In: Keletkutatás tavasz, 93–100.
 • Háború és béke az oszmán-török gondolkodásban. In: História 32:5 (2010) 16–18.
 • Hürrem és Máhidevran, avagy két ágyas harca a szultán szívéért és trónjáért. In: Hadtörténelmi Közlemények 123: (2010) 745–757.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: Political, Military, Demographic, and Social Aspects of Ottoman Rule in Hungary. In: Exhibition on Ottoman Art. 16th–17th Century Ottoman Art and Achitecture in Hungary and in the Centre of the Empire. by Baha Tanman – V. Belgin Demirsar Arlı. İstanbul, 2010, p. 27–36.
 • In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 39. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010, 335–336.
 • Ekkehard Eickhoff: Velence, Bécs és a törökök. A nagy átalakulás Délkelet-Európában (1645–1700). Katona Tamás. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2010. Szakmailag ellenőrizte: Fodor Pál

2011

 • Magyarok és törökök egymás szemével (identitások – ön- és ellenségképek – az elfogadástól a rokonszenvig). Bevezetés. In: Magyar Tudomány 172:4 (2011) 386–388.
 • Az oszmántól a törökig – a török nemzeti gondolat megszületése. In: Magyar Tudomány 172:4 (2011) 389–399.
 • A törökök magyar szemmel. In: Magyar Tudomány 172:4 (2011) 400–407.
 • Fodor Pál–Ivanics Mária–Sudár Balázs: A magyarok oszmán és török szemmel. In: Magyar Tudomány 172:4 (2011) 416–424.
 • Bizánc és az oszmán-török identitás. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos–Izsák Lajos. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó – MTA Társadalomkutató Központ, 2011, 99–107.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: Osmanlı Tarihinde Macar Araştırmaları. In: Osmanlı ve Balkanlar. Bir Tarihyazımı Tartışması. Derleyenler [szerk.] Fikret Adanır–Suraiya Faroqhi. Çeviren [ford.] Beril İdemen. İstanbul: İletişim, 2011, 351–401.
 • Fodor Pál: Tatár marhakereskedelem a tizenöt éves háború idején. Keletkutatás tavasz, 145–147.
 • Evlia Cselebi, a világ török fölmérője. In: História 33:7 (2011) 26–29.
 • Evliya Çelebi, the Ottoman-Turkish Measurer of the World (Istanbul, 25 March 1611 – Cairo, 1684?). In: „Világok vándora voltam”. Evlia cselebi 400 éve született. (Tabáni füzetek, 8. ) Budapest, 2011, 10–15.
 • Szakály Ferenc–Fodor Pál: A kenyérmezei csata (1479. október 13.) – Kenyérmező Muharebesi (13 Ekim 1479). In: History Studies 3/3 (2011) 449–491.
 • In: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 40. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, 402–404.
 • Az én hősöm: Apám nemzedéke. In: Múlt-kor tél, 138.

2012

 • Az oszmán-török identitás változásai (14–17. század). In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Ács Pál – Székely Júlia. Budapest: Balassi Kiadó, 2012, 13–39.
 • Die Kriegsfinanzierung des Osmanischen Reiches im ausgehenden 16. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel des Feldzuges von 1596. In: Das „Blut des Staatskörpers“. Historische Zeitschrift, Beiheft 56. Hrsg. von Peter Rauscher – Andrea Serles – Thomas Winkelbauer. München: Oldenbourg, 2012, 43–54.
 • Királynék fogságban – Tinódi egy félreértett históriás énekéről. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Baráth Magdolna – Molnár Antal. Budapest–Győr: Magyar Országos Levéltár, 2012, 121–132.
 • Osmanlılar ve Savaş. In:Türkiye Tarihi, c. 1, Bizans’tan Türkiye’ye 1071–1453. Kate Fleet. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012, 243–282.
 • Kisebbségek az Oszmán Birodalomban, 14–20. század. In: História 34:8 (2012) 30–34.
 • Fénnyel átszőtt festészet / Painting in Light / Mit Licht durchwobene Malerei [Szakács Imre festészetéről]. In: Szakács Imre László: Fénnyel átszőve. [Szentendre]: Innoart Műhely–Galéria, 2012, 7–11, 12–16, 248–253.
 • Köszöntő [Hoppál Mihály munkássága]. In: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Czövek Judit–Dyekiss Virág–Szilágyi Zsolt. Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság, 2012, 9–14.

2013

 • Minorities in the Ottoman Empire. In: At the Gate of Modernism: Qajar Iran in the Nineteenth Century. (Acta et Studia, XII.) Ed. by Éva M. Jeremiás. Piliscsaba: The Avicenna Institute of Modern Middle Eastern Studies, 2012 [2013], 21–29.
 • Az Oszmán Birodalom, Bizánc és a nyugati kereszténység. In: Európa védelmében. Kapisztrán Szent János és a nándorfehérvári diadal emlékezete. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Sorozatszerkesztő Veszprémy László.) Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2013, 9–14.
 • Hazai György–Fodor Pál: Vámbéry Ármin halálának századik évfordulóján. Bevezető. In: Magyar Tudomány 174:8 (2013) 898–899.
 • A török hagyaték: Magyarország Kelet és Nyugat között. In: Rubicon 24:9–10 (2013) 96–109.
 • Magyarország Kelet és Nyugat között: a török hagyaték. In: Az oszmán–magyar kényszerű együttélés és hozadéka. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2013, 19–36.
 • Hungary between East and West: The Ottoman Turkish Legacy. In: More modoque. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident. Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag. Herausgegeben von Pál Fodor–Gyula Mayer–Martina Monostori–Kornél Szovák und László Takács. Budapest: Forschungszentrum für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2013, 399–419.
 • Mit kerestek itt a törökök 1552-ben? In: Múlt-kor 2013 nyár, 31–35.
 • Fodor Pál–Császtvay Tünde: Geyza Gárdonyi ve Eseri. In: Gárdonyi Géza: Eğri Yıldızları (Egri csillagok). Macarcadan çeviren: Erdal Salikoğlu. İstanbul, Pan Yayıncılık, 2013, 12–18.
 • Rendszerváltozás a tudományos életben. In: Magyar Nemzet november 20., p. 6.
 • Katona Tamás (1932–2013) ravatalánál. In: Történelmi Szemle 55:4 (2013) 675–677.

2014

 • Szülejmán szultántól Jókai Mórig. Tanulmányok az oszmán-török hatalom szerkezetéről és a magyar–török érintkezésekről. Budapest: MTA BTK, 2014, 448 old.
 • Akıncı. In: The Encyclopaedia of Islam. Three. by Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, and Everett Rowson. Leiden–Boston, Brill, 2014, 14–16.
 • Werbőczy, az államépítő és a politikus. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Szerkesztette Máthé Gábor. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014, 187–199.
 • Az oszmán hadszervezet a 15. század első felében. In: „Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris”. Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Szerkesztette Bárány Attila – Pósán László. Debrecen, Printart-Press Kft, 2014, 418–425.
 • Hürrem és Máhidevrán. Két ágyas harca a szultán szívéért és trónjáért. In: Rubicon 25:10 (2014) 4–19.
 • Identitás és elitváltás az Oszmán Birodalomban. In: Rubicon 25:10 (2014) 32–35.
 • A Topkapi Szeráj. In: Rubicon 25:10 (2014) 37–39.
 • Janicsárok, szpáhik, akindzsik. Az oszmán-török hadszervezet, hadviselés. In: Rubicon 25:10 (2014) 48–59.
 • A zsákmány. In: Rubicon 25:10 (2014) 60–61.
 • Török kifejezések szótára. In: Rubicon 25:10 (2014) 69.
 • Császtvay Tünde–Fodor Pál: Gárdonyi Géza és műve. In: Magyar Tudomány 175:7 (2014) 828–831.
 • Tudomány és hagyományőrzés – Konferenciamegnyitó. MTA Székház, 2013. április 17. In: Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. (MTA BTK MŐT Kiadványok 1. Sorzatszerkesztők: Vásáry István – Fodor Pál) Szerk. Sudár Balázs – Szentpéteri József – Petkes Zsolt – Lezsák Gabriella – Zsidai Zsuzsanna. Budapest, MTA BTK, 2014, 7–8.
 • Beköszöntő. In: A honfoglalók viselete. (Magyar őstörténet, 1.) Szerk. Sudár Balázs – Petkes Zsolt. Budapest, Helikon, 2014, 7–8.
 • Előszó. In: Szülejmán szultán emlékezete Szigetváron. Mediterrán és Balkán Fórum. VIII. évfolyam – Különszám. Szerk. Pap Norbert. Pécs, 2014, 7–10.
 • Eckhard Leuschner and Thomas Wünsch (szerk.): Das Bild des Feindes. Konstruktion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege: Ostmitteleuropa, Italien und Osmanisches Reich. Berlin, Gebr. Mann Verlag, 2013, 512 old. Ismertetés in Renaissance Quarterly 67:2 (2014) 615–616.

2015

 • The Unbearable Weight of Empire: The Ottomans in Central Europe – A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390–1566). Budapest, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Scienes, 2015, 175 old. (második kiadás: 2016).
 • Nadluczki Ciężar Imperium. Osmanie w Europie Środkowej – Nieudana próba stworzenia monarchii uniwersalnej (1390–1566). Tlumaczenie: Piotr Tafilowski. Oświęcim, Napóleon V, 2015, 117 old.
 • Byzantine Legacies in Ottoman Identity. In: Opuscula György Hazai Dicata. Beiträge zum Deutsch-Ungarischen Workshop aus Anlass des 80. Geburtstages von György Hazai. (Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker, Band 19.) Hg. von Barbara Kellner-Heinkele – Simone-Christiane Raschmann. Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 2015, 93–108.
 • La Hongrie entre Orient et Occident: l’héritage turc. In: Histoire, Economie et Société 34:3 (2015) 19–35.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: La Hongrie ottomane. In: Dictionnaire de l’Empire ottoman XVe-XXe siècle. Sous la diréction de François Georgeon, Nicolas Vatin, Gilles Veinstein. Paris, Arthème Fayard, 2015, 569–573.
 • Dzsihad: a szent háború évszázadai. In: Rubicon 26:2 (2015) 20–29.
 • A törvény és a lélek forradalma. In: Építőkövek. Huszonkettedik könyv 2015. Smuk András. Bécs–Szombathely, Európa Club, B.K.L. Kiadó, 2015, 9–20.
 • Indirizzi di saluto. In: L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese del Novocento dalle Avanguardie al Postmoderno. (Rivista di Studi Ungheresi – Supplemento al n. 13/2014) A cura di Péter Sárközy. Roma, Sapienza Università Editrice, 2015, 19–21.
 • Várkonyi Ágnes. In: Magyar Tudomány 176:3 (2015) 366–368.
 • Szentpéteri József köszöntése. In: …in nostra lingua Hringe nominant. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapja tiszteletére. Balogh Csilla – Petkes Zsolt – Sudár Balázs – Zsidai Zsuzsannna. Budapest–Kecskemét, MTA BTK, Kecskeméti Katona József Múzeum, 2015, 9–10.
 • Fodor Pál: A keresztes szolidaritás alkonya. In: Erdélyi Riport05.24. online cikk (http://erdelyiriport.ro/interju/a-keresztes-szolidaritas-alkonya) (interjú)
 • Fodor Pál: Köszöntő. In: Archaeologia és műtörténet. Tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján. Kerny Terézia és Mikó Árpád. Budapest: MTA BTK, 2015, 7–9.
 • A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra/Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. (Magyar Történelmi Emlékek) Főszerkesztők: Fodor Pál–Sokcsevits Dénes. Szerkesztők: Jasna Turkalj–Damir Karbic. Budapest: MTA BTK TTI–Horvát Történettudományi Intézet, 2015, 772 oldal.
 • Előszó/Predgovor. In: A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra/Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. (Magyar Történelmi Emlékek) Főszerkesztők: Fodor Pál–Sokcsevits Dénes. Szerkesztők: Jasna Turkalj–Damir Karbic. Budapest: MTA BTK TTI–Horvát Történettudományi Intézet, 2015, 15–16, 17–18.
 • Rafinéria, praktika, szerelem: Sulejmán szultán felesége, Hürrem. Beszélgetés Koronczay Lillával. In: Nők Lapja 66:3 (2015. január 14.) 58–60.

 

2016

 • İmparatorluk Olmanın Dayanılmaz Ağırlıgı. İstanbul: YeditepeYayınevi, 2016, 189 old.
 • Army, Ottoman (eighth-eleventh/fourteenth-seventeenth centuries). In: The Encyclopaedia of Islam. Three. Edited by Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, and Everett Rowson. Leiden–Boston: Brill, 2016, 33–43.
 • Az oszmánok és Európa: néhány szó az újabb oszmanisztikai kutatásokról. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. I. kötet. Szerk. Horn Ildikó–Lauter Éva–Várkonyi Gábor–Hiller István–Szirtes Zsófia–Balogh Zsuzsanna–Pásztor Katalin–Tamás Máté. Budapest, L’Harmattan, 2016, 49–58.
 • Szigetvár, 1566. In: Móser Zoltán: A voltat nézni kegyelmesen. Budapest, Napkút Kiadó, 2016, 58–63 (magyar), 65–70 (horvát), 71–77 (török), 79–85 (angol).
 • Fodor Pál–Varga Szabolcs: Zrínyi Miklós és Szulejmán szultán halála. Történelmi Szemle 58:2 (2016) 181–201.
 • Hollók évadja. Gondolatok a mohácsi csatáról és következményeiről. In: „Nekünk mégis Mohács kell…” II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései. Az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett és bővített kiadása. Budapest, MTA BTK–Országos Széchényi Könyvtár, 2016, 7–17.
 • Ibrahim Pecsevi leírása a mohácsi csatáról és II. Lajos király haláláról. In: „Nekünk mégis Mohács kell…” II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései. Az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett és bővített kiadása. Budapest, MTA BTK–Országos Széchényi Könyvtár, 2016, 233–256.
 • Fodor Pál–Pap Norbert–Kitanics Máté: Szulejmán szultán elveszett zarándok­városa. In: Rubicon 27:5–6 (2016) 158–161.
 • A bólogató, halott szultán. Mikor halt meg Szulejmán? In: Múlt-kor. Történelmi Magazin 2016 nyár, 51–53.
 • A nagyszerű hódító. In: Múlt-kor. Történelmi Magazin 2016 nyár, 53.
 • Hóvári János–Fodor Pál: Szigetvár 1566. évi ostroma, Zrínyi Miklós és Szulejmán szultán halála 450 év távlatában. Bevezetés. In: Magyar Tudomány 177:9 (2016) 1026–1029.
 • Szigetvár 1566. évi ostroma: az előzményektől a következményekig. In: Magyar Tudomány 177:9 (2016) 1041–1047.
 • Fodor Pál–Pap Norbert: Szulejmán szultán szigetvári sírkápolnája nyomában. In: Magyar Tudomány 177:9 (2016) 1041–1047.
 • A szigetvári ostromtól az oszmán emléktürbéig. Szulejmán szultán halála. In: Élet és Tudomány 71:36 (2016) 1126–1128.
 • Egy elfeledett ostrom emlékezete: Szigetvár, 1556/Remembering a Forgotten Siege: Szigetvár, 1556. A kötetet összeállította és a jegyzeteket készítette Kasza Péter. … Szerkesztette Fodor Pál. Budapest, MTA BTK, 2016, 197 old.
 • Három nemzedék – hét rendszer. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. kötet. Főszerkesztő: Marinovich Endre. Szerkesztette: Anka László–Hollósi Gábor–Tóth Eszter Zsófia–Ujváry Gábor. Budapest, Veritas, Magyar Napló, 2016, 63–65.
 • Opening address [at the 21st Symposium of the Comité International des Études Pré-Ottoman et Ottoman (CIEPO) held in Budapest, 7–11 October 2014]. In: Archivum Ottomanicum 33 (2016) 13–14.
 • Előszó. In: Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben. Szerkesztette Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs. Budapest, MTA BTK, Budapest, 2016, 7–9.
 • Hommage à Jakó Zsigmond. In: Jakó Zsigmond: Írás, levéltár, társadalom. Tanulmányok és források Erdély történelméhez. Szerkesztők: Dáné Veronika –Fejér Tamás – Jakó Klára. Budapest, MTA BTK TTI, 2016, VII–IX.
 • A magyar nem hagyja, hogy megverjék. In: Pesti Műsor 71:8 (2016) 10. (Interjú Szigetvár ostromáról, a török hódításról.)
 • La Hongrie face aux Turcs. Entretien avec Pál Fodor. Propos recueillis par Éric Mousson-Lestang. In: La Nouvelle Revue de’Histoire 87 (novembre-décembre 2016) 36–38. (Interjú a török hódítás koráról).
 • Closing Remarks. In: European Remembrance Symposium of European Institutions Dealing with 20th-Century History. Lectures, Discussions, Commentaries. Warsaw: European Network Remembrance and Solidarity, 2016, 263–267.
 • Fodor Pál–Fodor Gábor: Giriş/Bevezető. In: Arşiv belgelerine göre Osmanlıdan günümüze Tür–Macar ilişkileri/Török–Magyar kapcsolatok az Oszmán Birodalomtól napjainkig a levéltári dokumentumok tükrében. İstanbul: Başbakanlık Devlet Arşivleri Müdürlüğü, 2016, IX–XII.
 • A keresztes szolidaritás alkonya. In: Szilágyi Aladár: A számon tartott ország. Kényszerek és lehetőségek a magyar történelemben. Nagyvárad: Holnap Kulturális Egyesület, 2016, 125–154.
 • Fodor Pál–Speidl Bianka: Migráció. In: Az Idők Jelei 2016. Budapest: Kairosz Kiadó, 93–97.

2017

 • A budapesti imám. Kísérlet a boszniai muszlimok integrációjára (1909–1911). In: Történelmi Szemle 59:2 (2017) 315–323.
 • Fodor Pál–Ács Pál (eds.): Identity and Culture in Ottoman Hungary. (Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker, 24.) Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2017, 406 old.
 • Fodor Pál–Ács Pál: Introduction. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. (Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker, 24.) Ed. by Pál Fodor – Pál Ács. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2017, 13–15.
 • The Formation of Ottoman Turkish Identity. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. (Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker, 24.) Ed. by Pál Fodor – Pál Ács. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2017, 19–54.
 • Az Oszmán Birodalom változásai a 17. században. In: A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. Oszmán terjeszkedés – európai összefogás/La bataille de Saint-Gotthard et la paix de Vasvár. Expansion Ottoman – cooperation européenne. Szerkesztette/Sous la direction de Tóth Ferenc és Zágorhidi Czigány Balázs. Budapest: MTA BTK, 2017, 11–21.
 • Fodor Pál–Hazai György: Ármin Vámbéry’nin Uluslararası Türkolojinin Doguşundaki Rolü Hakkında Düşünceler. In: Ölümünün 100. Yılında Ármin Vámbéry Anma Toplantısı Bildirileri. Ankara, 6–7 Eylül 2013. (Türk Dil Kurumu Yayınları, 1208.) Ankara: Türk Dil Kurumu, 2017, 85–89.
 • Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Szerkesztette: Pap Norbert–Fodor Pál. Pécs: Pannon Castrum Kft., 2017, 299 old.
 • Fodor Pál–Pap Norbert: Szulejmán szultán szigetvári sírkápolnája nyomában – a kutatástól a közpolitikáig. In: Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Szerkesztette: Pap Norbert – Fodor Pál. Pécs: Pannon Castrum Kft., 2017, 9–23.
 • Pap Norbert–Fodor Pál: Előszó. In: Szulejmán szultán Szigetváron. A szigetvári kutatások 2013–2016 között. Szerkesztette: Pap Norbert – Fodor Pál. Pécs: Pannon Castrum Kft., 2017, 6–7.
 • Szulejmán és a kizil elma. In: „Buda oppugnata”: 1541 – egy korszakhatár a magyar történelemben. A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Történet­tudományi Intézete és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszéke által 2016. augusztus 29-én rendezett konferencia előadásai. B. Szabó János–Szvoboda Dománszky Gabriella. (Tanulmányok Budapest Múltjából, 42.) Budapest: Budapest Történeti Múzeum, 2017, 31–38.
 • Határok fölött. Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. Szerkesztette Bene Sándor–Fodor Pál–Hausner Gábor–Padányi József. Budapest: MTA BTK, 2017, 563 old.
 • Előszó. In: Határok fölött. Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. Szerkesztette Bene Sándor–Fodor Pál–Hausner Gábor–Padányi József. Budapest: MTA BTK, 2017, 9–11.
 • Megnyitó. In: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. (Magyar vidék a 20. században, 1.) Szerkesztette Csikós Gábor – Kiss Réka – Ö. Kovács József. Budapest: MTA BTK – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017, 11–12.
 • Köszöntő. In: Gulag–Gupvi. A szovjet fogság Európában/Gulag–Gupvi. The Soviet Captivity in Europe. Szerkesztette/Ed. by Kiss Réka–Simon István. Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017, 9–11, 9–11.
 • „Za haznata nevernikăt e naj-polezen”: Za religioznata politika na osmancite v Ungarija. In: Istoričeski Pregled 71:3–4 (2015 [2017]) 180–195.
 • Magyarország Kelet és Nyugat között: a török hagyaték. In: Török hagyaték. Tanulmányok a magyar kultúra török kapcsolatairól. Szerkesztette: Bartha Júlia–Hoppál Mihály. Budapest: Európai Folklór Központért Egyesület, 2017, 1–22. (újraközlés)
 • Néhány szó Jakó Zsigmondról és hagyatékáról – köszöntő gyanánt. In: Erdélyi Múzeum 79:1 (2017) 6–9.
 • Fodor Pál–Katona Csaba (vendégszerkesztők): A kiegyezés. In: Magyar Tudomány 178:12 (2017) 1523–1583.
 • Fodor Pál–Katona Csaba: A kiegyezés. Szerkesztői bevezető. In: Magyar Tudomány 178:12 (2017) 1523–1525.
 • Turkologischer Anzeiger (TA)/Turkology Annual. Herausgegeben/Edited by Pál Fodor und Barbara Kellner-Heinkele unter Mitarbeit von Hatice Aynur und Oktay Özel. Mitherausgeber/Associate editors Mónika F. Molnár und Miklós Fóti. Budapest: Research Centre for the Humanities HAS, 291 old.
 • Szulejmántól Trianonig. In: Heti Válasz 17:23 (2017. június 8.) 20–22. (Interjú Ablonczy Bálinttal)

2018

 • The Business of State: Ottoman Finance Administration and Ruling Elites in Transition. (Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Türkvölker, 28.) Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2018, 401 old.
 • Fodor Pál–Pap Norbert: In Search of the Tomb of Sultan Süleyman in Szigetvár. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 71:2 (2018) 179–195.
 • Fodor Pál–Fónagy Zoltán: Előszó. Ferenc József magyar nézőpontból. In: A véreskezű kamasztól Ferenc Jóskáig. I. Ferenc József és a magyarok. Budapest: MTA BTK TTI, 2018, 7–11.
 • Piracy, Ransom Slavery and Trade: French Participation in the Liberation of Ottoman Slaves from Malta during the 1620s. In: Critical Readings on Global Slavery. Edited by Damian Alan Pargas – Felicia Roşu. Leiden, Boston: Brill, 2018, 880–894. (újraközlés – tudtom nélkül)
 • Pécs (Peçuy) Kökenli Bir Osmanlı Tarih Yazarı: İbrahim Peçevî. In: Abdulkadir Özcan’a Armağan. Tarihin Peşinde Bir Ömür. Hazırlayanlar: Hayrunnisa Alan – Ömer İşbilir–Zeynep Aycibin–Muhammet Ali Kılıç. İstanbul: Kronik, 203–237.
 • Pap Norbert–Fodor Pál–Kitanics Máté–Morva Tamás–Szalai Gábor–Gyenizse Péter: A mohácsi Törökdomb. In: Történelmi Szemle 60:2 (2018) 325–345.
 • Az iszlám második támadása Európa ellen: az Oszmán Birodalom terjeszkedése a Balkánon, Magyarországon és Lengyelországban (1350–1683)/Drugi napór islamu na Europę: rozprzestrzenianie się Imperium Osmańskiego w kierunku na Bałkany, Węngry i na Polske (1350–1683). In: Lengyelország és Magyarország történelmi szerepe a keresztény Európa védelmében Árpád-házi Szent Lászlótól a mai időkig/Historyczna rola Polski i Węgier w obronie chrześcijańskiej Europy od Św. Władysława z domu Arpadów do czasów współczesnych.. Konrad Sutarski–Vigh Lászkó. Budapest: Croatica Kiadó, 2018, 65–71 (magyar), 63–69 (lengyel).
 • Fodor Pál–Pók Attila: A magyarság Európában: Ezer év a határon. In: Történelmi Szemle 60:4 (2018) 509–529.
 • A kerék küllői. Bölcsészet – „A tanácstalanság megjelenési formája”, avagy tudomány, identitás, országimázs, versenyképesség? In: Magyar Idők október 6. szombat, 17:42. https://magyaridok.hu/lugas/a-kerek-kulloi-3489878/

2019

 • Fodor Pál (ed.), The Battle for Central Europe: The Siege of Szigetvár and the Death of Süleyman the Magnificent and Nicholas Zrínyi (1566). Budapest–Leiden–Boston: RCH HAS–Brill, 2019, X+569 old.
 • In: Pál Fodor (ed.), The Battle for Central Europe: The Siege of Szigetvár and the Death of Süleyman the Magnificent and Nicholas Zrínyi (1566). Budapest, Leiden, Boston: Research Centre for the Humantities HAS–Brill, 2019, IX.
 • In: Pál Fodor (ed.), The Battle for Central Europe: The Siege of Szigetvár and the Death of Süleyman the Magnificent and Nicholas Zrínyi (1566). Budapest, Leiden, Boston: Research Centre for the Humantities HAS–Brill, 2019, 1–6.
 • Szigetvár 1566. évi ostromának igaz története. A kötetet összeállította, a szövegeket gondozta és a jegyzetek egy részét írta: Fodor Pál. A történelmi tanulmányt írta: Kelenik József. A forrásszövegeket fordította, a bevezetőket és a jegyzetek egy részét írta: Kelenik József, Petneházi Gábor, Sokcsevits Dénes, Tomek Iván. Budapest: MTA BTK, 2019, 210 old.
 • Fodor Pál: Minek is az igaz története? Egy „félreértett ostrom”: Szigetvár, 1566. In: Szigetvár 1566. évi ostromának igaz története, 7–12.
 • Fodor Pál: Mikor épülhetett Szulejmán szultán Szigetvár melletti sírkápolnája? In: Századok 153:3 (2019) 609–618.
 • Szabó János–Fodor Pál (szerk.), Új korszak határán: Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. (Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és emlékezet. Sorozatszerkesztő: Fodor Pál és Pap Norbert) Budapest: MTA BTK, 2019, 295 old.
 • Előszó. In: B. Szabó János–Fodor Pál (szerk.), Új korszak határán: Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. Budapest: MTA BTK, 2019, 7.
 • Az Oszmán Birodalalom hadszervezete és hadserege (1500–1530). In: B. Szabó János–Fodor Pál (szerk.), Új korszak határán: Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. (Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és emlékezet. Sorozatszerkesztő: Fodor Pál és Pap Norbert) Budapest: MTA BTK, 2019, 13–36.
 • Pál Fodor–Nándor E. Kovács–Bence Péri (eds.), Şerefe: Studies in Honour of Prof. Géza Dávid on His Seventeenth Birthday. (21st-Century Studies in Humanities) Budapest: Research Centre for the Humantities HAS, 2019, 560 old.
 • To Géza Dávid on his seventieth birthday. In: Pál Fodor–Nándor E. Kovács–Bence Péri (eds.), Şerefe: Studies in Honour of Prof. Géza Dávid on His Seventeenth Birthday. (21st-Century Studies in Humanities) Budapest: Research Centre for the Humantities HAS, 2019, 11–15.
 • Wolf on the Border: Yahyapaşaoğlu Bali Bey (?–1527): Expansion and Provincial Elite in the European Confines of the Ottoman Empire in the Early Sixteenth Century. In: Pál Fodor–Nándor E. Kovács–Bence Péri (eds.), Şerefe: Studies in Honour of Prof. Géza Dávid on His Seventeenth Birthday. (21st-Century Studies in Humanities) Budapest: Research Centre for the Humantities HAS, 2019, 57–87.
 • Fodor Pál–Varga Szabolcs (szerk., Szőts Zoltán Oszkár közreműködésével), Több mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. (Mohács 1526–2026: Rekonctrukció és emlékezet. Sorozatszer­kesztő: Fodor Pál és Pap Norbert) Budapest: MTA BTK, 2019, 642 old.
 • Fodor Pál–Varga Szabolcs: Bevezetés. In: Fodor Pál–Varga Szabolcs (szerk., Szőts Zoltán Oszkár közreműködésével), Több mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. (Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és emlékezet. Sorozatszerkesztő: Fodor Pál és Pap Norbert) Budapest: MTA BTK, 2019, 7–10.
 • Fodor Pál–Dávid Géza, Ungarn und das Osmanische Reich Anfang des 16. Jahrhunderts. In: Bogusław Dybaś–István Tringli (Hrsg.), Das Wiener Fürstentreffen von 1515. Beiträge zur Geschichte der Habsburgisch–Jagiellonischen Doppelvermährung. (21st-Century Studies in Humanities) Budapest: Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2019, 51–104.

 

2020

 • Kızıl Elma. Istanbul: Yeditepe Yayınevi, 2020, 456 old.
 • Turbék: Szulejmán szultán szigetvári Türbevárosa a 16–17. századi oszmán-török forrásokban. Budapest: BTK, 2020, 173 old.
 • Magyarság és bölcsészettudomány. Beszédek, esszék, interjúk, megemlékezések, vallomások (2011–2020). Budapest: BTK, 2020, 268 old.
 • Fodor Pál–Varga Szabolcs (szerk)., Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak. (Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és Emlékezet) Budapest: BTK, 2020, 382 old.
 • Fodor Pál–Varga Szabolcs: Előszó. In: Fodor Pál–Varga Szabolcs (szerk)., Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak. (Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és Emlékezet) Budapest: BTK, 2020, 7–12.
 • Fodor Pál–Oborni Teréz: Két nagyhatalom között – A Szapolyaiak magyar királysága. In: Fodor Pál–Varga Szabolcs (szerk)., Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak. (Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és Emlékezet) Budapest: BTK, 2020, 113–144.
 • A Descendant of the Prophet in the Hungarian Marches: Seyyid Ali and the Ethos of Gaza. In: István Zimonyi (ed.), Ottomans – Crimea – Jochids. Studies in Honour of Mária Ivanics. Szeged, 2020, 101–109.
 • Fodor Pál–Pók Attila: The Hungarians in Europe: A Thousand Years on the Frontier. In: The Hungarian Historical Review 9:1 (2020) 113–139.
 • Egy szász résztvevő beszámolója a kenyérmezei ütközetről. In: Sashalmi-Fekete Tamás (szerk.), Székelyek a keleti végeken. Harckészültség minden időkben. Székelyudvaerhely–Székelyderzs, 2020, 163–168.
 • Előszó. In: Farkas Gábor Farkas–B. Szabó János (szerk.), Örök Mohács: szövegek és értelmezések. (Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és Emlékezet) Budapest: BTK, 2020, 7–14.
 • A hadjáratban részt vevő oszmán vezírek, államférfiak és szandzsákbégek listája, 1526. (Fordítás oszmán-török eredetiből) In: B. Szabó János–Farkas Gábor Farkas (szerk.), Örök Mohács. Szövegek és értelmezések. (Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és Emlékezet) Budapest, 2020, 228–231.
 • Az udvari zsoldosok/janicsárok fegyver- és hadianyag listája, 1526. április 13. (Fordítás oszmán-török eredetiből) In: B. Szabó János–Farkas Gábor Farkas (szerk.), Örök Mohács. Szövegek és értelmezések. (Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és Emlékezet) Budapest, 2020, 231–235.
 • Az 1526. évi hadinapló. (Fordítás oszmán-török eredetiből) In: B. Szabó János–Farkas Gábor Farkas (szerk.), Örök Mohács. Szövegek és értelmezések. (Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és Emlékezet) Budapest, 2020, 235–257.
 • Örök Mohács. Gondolatok a mohácsi csatáról és következményeiről. In: Rubicon 30:1 (2020) 4–13.
 • Fodor Pál –Varga Szabolcs (eds.), A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais. (Mohács 1526–2026: Reconstruction and Remembrance) Budapest: Research Centre for the Humanities, 2020, 362 old.
 • Fodor Pál–Varga Szabolcs: Introduction. In: Pál Fodor–Szabolcs Varga (eds.), A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais. (Mohács 1526–2026: Reconstruction and Remembrance) Budapest: Research Centre for the Humanities, 2020, 13–19.
 • Fodor Pál–Oborni Teréz: Between Two Great Powers: The Hungarian Kingdom of the Szapolyai Family. In: Pál Fodor–Szabolcs Varga (eds.), A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais. (Mohács 1526–2026: Reconstruction and Remembrance) Budapest: Research Centre for the Humanities, 2020, 127–161.
 • Előszó. In: Sudár Balázs–Varga Szabolcs–Varga J. János, Pécs története III. A hódoltság korában (1543–1686). Főszerk. Vonyó József. Pécs–Budapest: Pécs Története Alapítvány–Kronosz Kiadó–BTK, 2020, 9. old.
 • Bevezető. In: Mehmed Tayyib Gökbilgin, Nagy Szulejmán szultán. Fordította Pál Laura. Budapest: Napkút Kiadó, 2020, 5–7. old.
 • Tamás Pálosfalvi, From Nicopolis to Mohács: A History of Ottoman–Hungarian Warfare, 1396–1256. Leiden–Boston: Brill, 2018, XIV + 504 old. Ismertetés in Archivum Ottomanicum 37 (2020) 274–276.
 • Macarların En Büyük Trajedisi: Trianon Barış Antlaşması, 4 Haziran 1920. In: Parçalanmış Bir Ulus: Macar Şiirinde 1920 Trianon Antlaşması. İstanbul: Macar Kültür Merkezi–Kalem Kültür, 2020, 13–21.
 • Dávid Géza–Fodor Pál: Ottoman Rule in Hungary: Political, Military and Demographic Aspects. In: Europa cristiana e Imperio Ottomano. Momenti e Problematice a cura di Agostino Borromeo–Pierantonio Piatti–Hans Ernst Weidinger. (Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Atti e Documenti, 56; Don Juan Archiv Wien. Ottomania, 9.) Vienna: Hollitzer Verlag, 2020, 15–29.
 • [Interjú a Zrínyi-kultuszról napjainkban.] In: Zágorec-Csuka Judit, A Zrínyi kultusz napjainkban a magyar, horvát és szlovén határsávban. Pilisvörösvár–Lendva: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület–Muravidéki Magyar Tudományos Társaság, 2020, 220–223.

2021

 • Fodor Pál–Pap Norbert: Hol volt a mohácsi csata? Kutatások a helyszín meghatározására. In: Határtalan Régészet 6:1 (2021) 16–21.
 • Fodor Pál–Pap Norbert: Turbék, Szulejmán szultán zarándokvárosa. In: Határtalan Régészet 6:1 (2021) 22–27.
 • Fodor Pál: Előszó. In: B. Szabó János–Sudár Balázs, Az Árpád-ház nyomában. (BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Források és Tanulmányok, 5.) Budapest: BTK, ELKH, 2021, 7–8.
 • 16 ve 17 Yüzyıl Osmanlı Kayankalarında Kanuni’nin Sigetvar’daki Türbe Kasabası. İstanbul: Yeditepe, 2021, 192 old.
 • Fodor Pál–B. Szabó János (eds.): On the Verge of a New Era: The Armies of Europe at the Time of the Battle of Mohács. (Mohács 1526–2026: Reconstruction and Remembrance) Budapest: Research Centre for the Humanities, 2021.

 

Fodor Pál könyvei

Könyvek

Szerkesztett kötetek

Kereső a cikkek címében