A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais 

Szapolyai borito angol1Angol nyelvű kötet jelent meg a Szapolyai-család történetéről a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Pécsi Tudományegyetem együttműködésében 2017–2020 között zajló, az MTA Kiválósági Együttműködési Program keretében megvalósuló „Mohács 1526–2026 – Rekonstrukció és emlékezet” című projekt legújabb termékeként. A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais című, tizenhat tanulmányból álló kiadványt Fodor Pál és Varga Szabolcs szerkesztette.

 A könyv a nemrégiben napvilágot látott magyar tanulmánykötet angol változata, amely annyiban tér el az előzményétől, hogy egy tanulmány kimaradt belőle, egy új tanulmánnyal bővült, két írás pedig összevontan jelent meg benne.

A projekt keretében végzett kutatások során a résztvevők nagy hangsúlyt fektettek a mohácsi csata utáni folyamatok vizsgálatára, hiszen éppen a következmények tragikus alakulása tette a vereséget nemzeti katasztrófává a magyar történelmi emlékezetben. E felismerés vezette őket az utolsó magyar királyi dinasztia, a Szapolyaiak múltjának szisztematikus feltárásához, amely több évszázados hiányt pótolt a magyar történettudomány adósságai közül. 

A kötet szerzői alapkutatások elvégzése után mutatják be a család késő középkori felemelkedését, I. János királyságát és szűk mozgásterét, az uralom erdélyi következményeit és a Szapolyaiak hagyatékát, emlékezetét. Kiderült, hogy a Szapolyaiak a Hunyadiakéhoz nagyon hasonló pályát futottak be, és a két dinasztia rendkívül alkalmas az összevetésre. A kötet bizonyítja, hogy János király Hunyadi János és Mátyás politikai örökösének tekintette magát, és a Szapolyaikban így a Hunyadiak országának folytatását érdemes látnunk. Az is világossá vált, hogy 1526-ban Szapolyai János egyedül volt képes és méltó a magyar korona megszerzésére, és a következő 14 évben nem csupán ellenkirályként, hanem teljesen szuverén uralkodóként tevékenykedett, igaz, a hatalmas és ellenséges oszmán világbirodalom árnyékában, ami teljes mértékben meghatározta az ország külpolitikai mozgásterét.

A magyar kötet nagy érdeklődést váltott ki és sok pozitív szakmai visszajelzést kapott, így remélhető, hogy angol változata a nemzetközi olvasóközönséghez is utat talál majd. Ez annál inkább remélhető, mivel a Szapolyaiak története származásuk révén a horvát-bosnyák, családi birtokaik révén a mai szlovák, udvari közegük révén a dalmát és a szerb, míg országuk kapcsán a mai román történetírás számára is fontos téma, így nem mindegy, hogy a magyar szakmai látásmódból mi és hogyan jut el hozzájuk.

A könyvben a következő tanulmányok kapnak helyet:

 • Pál Fodor – Szabolcs Varga: Introduction
 • Tibor Neumann: Two palatines and a voivode, or the Szapolyai family’s journey to the royal throne
 • Tibor Neumann – Szabolcs Varga: The representation of the Szapolyai family
 • István Kenyeres: The estates of the Szapolyai family prior to 1526
 • Norbert C. Tóth: The anti-Ottoman struggles of voivode John Szapolyai of Transylvania (1510–1526)
 • Pál Fodor – Teréz Oborni: Between two great powers – the Hungarian Kingdom of the Szapolyai family
 • Péter Kasza: Finding the way with no room for manoeuvre: John Szapolyai’s diplomatic endeavours (1526–1540)
 • István H. Németh: King John Szapolyai’s urban policy
 • Emőke Gálfi: John Szapolyai and the cities of Transylvania
 • János B. Szabó: The army of the Szapolyai family during the rule of John Szapolyai and John Sigismund (baronial, voivodal and royal troops, 1510–1571)
 • Zoltán Csepregi: Religious literature and Reformation in the territories ruled by the Szapolyais (1526–1570)
 • Pál Ács: Hungarian vernacular literature in the country of the Szapolyais
 • Péter Kasza: The Latin-language literature of the Szapolyai era
 • Orsolya Bubryák: The ‘legacy’ of the Szapolyais
 • Szabolcs Varga: The memory of the Szapolyai family (16th–20th centuries)
 • Péter Kasza – Teréz Oborni – Szabolcs Varga: The pillars of royal power: the main supporters of King John I Szapolyai

A kötet adatai:

Pál Fodor – Szabolcs Varga (eds.), A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais. (Mohács 1526–2026: Reconstruction and Remembrance. Editors: Pál Fodor and Norbert Pap). Budapest: RCH, 2020, 362 oldal.

A kötet borítója és címnegyede

A kötet tartalomjegyzéke

Rendelési és vásárlási információk itt találhatók.

Fodor Pál könyvei

Könyvek

Szerkesztett kötetek

Kereső a cikkek címében